logo
Vážení klienti,
júnové číslo nášho bulletinu Vám prináša zásadné informácie o kvalite výstavby rodinných domov a použití stavebných materiálov. Veríme, že názor odbornej verejnosti Vám bude zaujímavou informáciou a inšpiráciou pre realizáciu Vašeho rodinného domu. Práve kvalita našej práce nám dopomohla obhájiť titul FIRMA ROKA v Poľsku.
kopretiny
firma roka
logo male Druhýkrát firmou roka
Po veľmi úspešnom vstupe našej spoločnosti na poľský trh a získaní ocenenia FIRMA ROKA 2008 sa nám v roku 2009 podarilo ako jedinej zahraničnej spoločnosti titul obhájiť.
viď článok Druhýkrát firmou roka
logo male Rozhovor s generálnym riaditeľom na tému FIRMA ROKA
Odhaľujeme tajomstvo úspechu Ekonomických stavieb na medzinárodnom poli. Firma sa na základe svojich dlhodobých skúseností zabývala na poľskom trhu a priniesla svojím klientom vysokú mieru inovácie, etického chovania a pozitívny prístup.
viď článok Rozhovor FR
dobra firma
skutočná kvalita
logo male Skutočná kvalita
Riaditeľ Ekonomických stavieb prináša rozsiahly rozbor vlastností, výhod a nevýhod jednotlivých stavebných materiálov. Určite aj Vy, vážení klienti, tu nájdete tu najoptimálnejšiu voľbu pre Váš dom.
viď článok Skutočná kvalita
logo male Stavebné materiály z pohľadu projektanta
Projektovanie rodinných domov nie je len dispozičné riešenie stavby, ale hlavne sa tu jedná o odbornú pomoc s výberom najvhodnejšieho stavebného materiálu a dokonalej znalosti jeho vlastností. Svoje dlhodobé skúseností Vám odovzdáva pán projektant Vrbka.
viď článok Stavebné materiály z pohľadu projektanta
logo male Ekonomické porovnanie cien stavebných materiálov
Táto jednoduchá tabuľka Vám prinesie konkrétnu predstavu o tom, ako vybraný stavebný materiál ovplyvnil cenu domu. Vybrané domy nájdete na stránkach http://www.ekonomicke-stavby.sk/esp/dom.php
tabulka
Pórobeton
P2
LambdaPorotherm
44
Heluz
44

N-14

celkem€ 113 070,00€ 113 799,00€ 114 827,00€ 113 994,00
rozdíl€ 0,00€ 729,00€ 1 757,00€ 924,00

Kristýna

celkem€ 79 637,00€ 80 138,00€ 80 747,00€ 80 206,00
rozdíl€ 0,00€ 501,00€ 1 110,00€ 569,00

N-7

celkem€ 91 365,00€ 92 305,00€ 92966,00€ 92 279,00
rozdíl€ 0,00€ 940,00€ 1 601,00€ 914,00

Petr 3

celkem€ 120 458,00€ 121 175,00€ 122 046,00€ 121 272,00
rozdíl€ 0,00€ 717,00€ 1 588,00€ 814,00
logo male Kvalita Vašej stavby doložená posudkom súdneho znalca
Jednou z veľmi prospešných služieb nášmu klientovi je posúdenie stavby rodinného domu súdnym znalcom. Prinášame Vám rozhovor so súdnym znalcom pánom Ing. Vráželom.
viď článok
dalšie novinky
logo male Nový katalóg domov
Tento rok sa stal časom nových myšlienok, programov a originálnych domov. Preto Vám tieto nové trendy prinášame v novom katalógu Ekonomických stavieb. Nezabudnite si nový katalóg objednať na našich webových stránkach.
katalog
http://www.ekonomicke-stavby.sk/esp/kon_fka.php
logo male Ďalšie zaujímavé odkazy
Ytong
http://www.xella.sk
line
Porotherm
http://www.wienerberger.sk
line
Heluz
http://www.heluz.sk
logo male Nový dom VERONIKA 3
Dispozícia 4+1, zastavaná plocha 116 m2, úžitková plocha 169,2 m2
Viz Veronika 3
dom mesacia
EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o.,
Pohranická ulica 391 951 01 Štitáre
tel./fax: +421 37 655 99 11/13

www.ekonomicke-stavby.sk
referencie